Novice: Objavili smo utrinke letošnje konference OTS: povezava

Program Konference
Sreda, 15. junij 2011


9:00

Otvoritev konference in pozdravni nagovori

9:15 - 10:00

Vabljeno predavanje

Gabi Dreo Rodošek
TRUSTED CLOUDS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
prosojnice predavanja
10:20 – 12:20

Mobilne platforme in storitve

Andrej Krajnc, Saša Čoh, Ciril Petr, Bojan Štok
NADGRAJENA RESNIČNOST V MOBILNIH APLIKACIJAH

Tomaž Nedeljko, Gregor Polančič
RAZVOJ DOMORODNIH IN SPLETNIH LOKACIJSKO PODPRTIH REŠITEV V MOBILNIH OKOLJIH ANDROID IN IOS

Matija Lipar, Peter Okorn
INOVATIVNA PLATFORMA IN ENOTEN VMESNIK ZA RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJ (WAC & ONE API)

Domen Verber
JE PRIHODNOST MOBILNEGA RAČUNALNIŠTVA V OBLAKIH?

13:20 – 15:20

Platforme v oblakih

Miha Pavlinek, Kristjan Košič, Gregor Jošt, Mitja Gradišnik, Boris Ovčjak
PLATFORMA KOT STORITEV – MED INFRASTRUKTURO IN APLIKACIJO

Mitja Gradišnik, Aleš Černezel, Kristjan Košič
PREDNOSTI IN PASTI PLATFORME GOOGLE APP ENGINE

Boris Ovčjak, Gregor Jošt, Miha Pavlinek
PRIMER UPORABE ODPRTIH PODATKOV NA PLATFORMI AZURE

Selim Dizdar
POVEZOVANJE OBLAKOV NA PRIMERU RAZVOJA SPLETNE REŠITVE CLOUDHQ

15:40 – 17:45

Storitve v oblakih

Boštjan Kežmah
REVIDIRANJE PONUDNIKOV IN UPORABNIKOV STORITEV V OBLAKU

Andrej Krenker, Anders Trolle-Schultz, Vagn Køhler, David Balažic
POSLOVNI MODEL PROGRAMSKA OPREMA KOT STORITEV

Ivan Popović, Tomaž Vajngerl
VEČ NAJEMNIŠKA APLIKACIJA IN PROGRAMSKA OPREMA KOT STORITEV V OBLAKU

Metka Zemljič
DRUŽABNA OMREŽJA KOT MEDIJ ZA NUDENJE UPORABNIŠKE POMOČI

18:00

Družabno srečanjeČetrtek, 16. junij 2011


9:00 – 11:00

Poslovni procesi in rešitve

Aleš Zebec
UGOTAVLJANJE ZRELOSTI PREHODA NA PROCESNO ORGANIZIRANOST V MAJHNEM PODJETJU

Mario Marić, Gregor Jošt, Gregor Polančič
IZVAJANJE POSLOVNIH PROCESOV V BPM SUITE 11G

Miha Pavlinek, Uroš Goljat, Katja Kous, Črt Gerlec, Andrej Krajnc
DOBRE PRAKSE VPELJAVE DOKUMENTNEGA SISTEMA V OKOLJU SHAREPOINT

Tomaž Bergant
NADGRADNJA EXCELA KOT VMESNIKA ZA GUI DEL SOA REŠITVE ZA PODPORO FINANČNEMU POROČANJU IN PLANIRANJU TER KONTROLINGU

11:20 – 13:00

Storitve po meri uporabnikov

Edvard Šilc
PISMONOŠA PRI NAS JE DEKLE, KAKO NAJ JO POKLIČEM?

Saša Čoh, Emilija Stojmenova
UPORABNIŠKO USMERJENO NAČRTOVANJE INFORMACIJSKIH STORITEV V OKVIRU EPK

Nadja Kogal
UPORABNIK KOT SOUSTVARJALEC - RAZVOJ S TENDENCO POVEZOVANJA

Adila Skrbinac Slomić, Emilija Stojmenova, Bojan Imperl
OCENJEVANE UPORABNOSTI IN UPORABNIŠKE IZKUŠNJE ZA ISKRATELOVE »TELCO« PRIPOMOČKE

14:00 – 16:00

Dobre prakse

Gregor Kovač, Primož Grajžl
PREHOD ODJEMALCA IZ OGRODJA SWING NA TABLIČNE RAČUNALNIKE

Janko Mivšek
NOVA OBZORJA SPLETNIH TEHNOLOGIJ S SMALLTALKOM IN OGRODJEM AIDA/WEB

Matija Krajnc
OCENJEVANJE POTREBNEGA ČASA ZA IZVEDBO STOPENJ ANALIZIRANJA IN NAČRTOVANJA PROGRAMSKE OPREME

Christian Ribič
PLATFORMA ZA RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ

16:20 – 18:20

Sekcija OWASP

Stanka Šalamun
MASS: RAZJASNIMO ZMEDO VARNOSTI V APLIKACIJAH

Milan Gabor
KDAJ STE NAZADNJE SERVISIRALI VAŠE APLIKACIJE?

Grega Prešeren, Mina Žele
ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI V APLIKACIJAH ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.