Digitalni izziv


Kdaj:

13. in 14. junij 2012 v sklopu konference OTS 2012

Kje:

Avla objekta G2

Kdo:

Podjetje VIRIS v sodelovanju z Inštitutom za informatiko FERI in združenjem ISACA.

Za koga:

Za udeležence konference in študente FERI
Pridite in se preizkusite v veščinah informacijske varnosti in etičnega hekanja.

Najboljši bodo prejeli praktične nagrade.Opis tekmovanja:

Digitalni izziv predstavlja idejo o tekmovanju v uporabi informacijske tehnologije, računalniške varnosti in iznajdljivosti. Prvotni namen tekmovanja je ponuditi privlačno, informacijsko varnostno obarvano aktivnost oz. izzive v sklopu različnih konferenc na tem področju.

Namen tekmovanja je torej soočenje tekmovalcev z raznolikimi izzivi, jih vzpodbuditi h kreativni in iznajdljivi uporabi računalnikov, informacijske tehnologije in varnosti ter jim na zabaven način predstaviti koncepte računalniške varnosti in informacijske tehnologije nasploh.

Tekmovanje bo zasnovano kot vrsta različno težavnih izzivov v obliki nalog, ki jih lahko hkrati rešuje večje število udeležencev s pomočjo svojih prenosnih računalnikov. Sodelovanje v tekmovanju bo primarno potekalo preko spletnega portala, prijava pa je brezplačna za vse udeležence konference. Na spletnem portalu, kot tudi na zaslonu v prostorih konference, se bo lahko v živo spremljalo napredek različnih skupin, število rešenih nalog in točk.

Zaželeno je, da tekmovalne skupine tvorijo predvsem posamezniki ali pa pari, čeprav so možne tudi večje skupine. Posameznik ali tekmovalna skupina, ki bo do konca konference dosegla najvišje število točk v najkrajšem času, bo prejela praktično nagrado.

Večina nalog ne bo imela posebnih časovnih omejitev, bodo pa različno točkovno ovrednotene glede na stopnjo težavnosti. Kot že omenjeno, se bodo rezultati zbirali in prikazovali na spletnem portalu, na katerem bodo udeleženci našli tudi naloge in oddali svoje rešitve. Cilje nekaterih izzivov bo možno doseči le z uporabo raznih običajnih programov ali brskanjem po internetu, pri drugih pa bo potrebno dostopati do posebnih strežnikov, namenjenih tekmovanju.