Vabljeni na konferenco OTS 2011!    http://ots.si/

O konferenci


Spoštovani!

V letu 2010 organiziramo konferenco OTS že petnajstič! Skupaj smo prehodili pot od vpeljave objektnih konceptov na nivoju implementacije in načrtovanja do poslovnih objektov in komponent, uveljavitve večnivojskih arhitektur ter nadgradnje v obliki semantičnih interoperabilnih poslovnih storitev in ekosistemov. Razen uporabe množice na jeziku XML temelječih tehnologij je za razvoj informacijskih rešitev in storitev značilen vse večji nivo abstrakcije, neodvisnost od konkretnih platform in poudarek na temeljnem poslanstvu, ki ga ob svoji povezovalni vlogi opravljamo informatiki – zagotoviti rešitve in storitve, ki bodo tako podjetjem kot posameznikom olajšale življenje in omogočale sprejeti ustrezne odločitve v danem kontekstu.

Pri delu uporabljamo in povezujemo tehnike, spoznanja in orodja tako programskega, informacijskega kot storitvenega inženirstva ter tudi storitvene znanosti, ki na informacijskih tehnologijah temelječe storitve in rešitve umešča v širši družbeni kontekst. Razvoj na vseh omenjenih področjih se nadaljuje, zato osnovni namen konference OTS ostaja nespremenjen – spodbuditi in pospešiti uporabo sodobnih tehnologij in pristopov za razvoj naprednih storitev – tudi tokrat skozi predstavitve konkretnih izkušenj iz prakse ter istočasnim razmislekom in razpravo o smernicah nadaljnjega razvoja na vseh relevantnih področjih – od programskih jezikov in podatkov baz, varnih in zanesljivih storitvenih infrastruktur in platform, dobrih praks modeliranja, načrtovanja in upravljanja do metodoloških vidikov in pristopov poslovno usmerjenega razvoja.

Tudi letos pa ohranjamo tradicijo skupne organizacije oz. kombinacije dogodkov in sicer z letno konferenco članov tehnološke platforme NESSI Slovenija ter konference INPRO – Informatika in pravo, prvič pa se nam pridružijo še člani skupnosti OWASP (Open Web Application Security Project).

Zato vljudno vabljeni k sodelovanju na jubilejni petnajsti konferenci!


prof.dr. Marjan Heričko,
predsednik konference OTS 2010
© UM FERI, Inštitut za informatiko. Vse pravice pridržane.