Za avtorje

Zadnja navodila avtorjem

Avtorje prispevkov prosimo, da si pogledajo končni program ter se za predstavitev svojih prispevkov držijo naslednjih navodil.

Oblikovanje prispevkov:
Navodila za oblikovanje prispevka lahko dobite kot predlogo (ots2005.dot ) za MS Word, ali kot dokument (ots2005.doc) v MS Word, v katerem so navodila za oblikovanje članka. Prispevke v elektronski obliki pošljite na cot@uni-mb.si najkasneje do 23.5.2004. 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve