Vabljena predavanja


Dave Thomas,
Bedarra Research Labs
http://www.davethomas.net/

Model Driven Development – The Role of Models in Software Engineering

Povzetek

It has taken decades to get consensus that software engineering is really a modeling activity in which models are successively refined from requirements. Unfortunately it appears at times that the software press wants to divide the world into MDD believers - UML 2, MDA, Software Factory and disbelievers – Agile, DSL instead of hearing the real message – software is about models, lots of different kinds expressed in different ways.

The recent emphasis on model engineering builds on numerous best practices from different software engineering communities. Research progress in meta-modeling and model transformation promises powerful tool support for model definition and refinement.

In this talk we discuss our experiences using MDD to build a wide variety of software from embedded systems to OLTP applications. We also discuss our experience building and using MDD tools to support development. We focus on the role of models in software engineering and discuss the benefits as well as limitations of different models, modeling languages and tools.

Dave Thomas ima širok spekter izkušenj na področju računalniške industrije, k jih je nabiral kot inžinir, profesor, konzultant, programski arhitekt, vodja projekta in vlagatelj. Dave je ustanovitelj in direktor (CEO) Bedarra Corporation, ki zagotavlja virtualne storitve projektnega in produktnega vodenja, poslovno mentorstvo in investiranje v podjetja v razvoju. Pred kratkim ustanovljeni laboratoriji Bedarra Research Labs prevzemajo aplikativne raziskave obetajočih tehnologij programskega inžinerstva.

Dave ima večletne izkušnje pri razvoju programske opreme za oblikovanje tiskanih dokumentov vključno z razvojem krmilnikov za laserske tiskalnike, zgodnjih komercialnih aplikacij Tex. Svetoval je pri poslovnih strategijah (B2B) podjetja IBM, je član Microsoft Customer Advisory Council, z OnLine-Learning (OLL) je prispeval k SCORM standardu za učenje na daljavo in orodjem za autorje. Je vodja Xia Systems in Online Learning.com (OLL) ter direktor podjetja Stilo/Omnimark, Bitflash, Amikanow and Synop ter nekaterih drugih podjetij.

Dave je bil vodilni vizionar in arhitekt pri razvoju orodij IBM Visual Age za Smalltalk in Javo in navideznih strojev, vključno z začetki razvoja danes razširjene več-jezične platforme Eclipse.org za jedra orodij za hiter razvoj aplikacij (IDE). Podjetje OTI je sodelovalo pri vpeljavi navideznih strojev v vgrajene (embedded) sisteme in skupaj s podjetjem Tektronix dalo leta 1988 na tržišče prvi komercialni produkt. Dave je pomagal tudi pri vzpostavitvi IBM Pervasive še posebej pri Java orodjih.

Dave je profesor na Carleton University in University of Queensland s številnimi objavami na področju softverskega inžinirstva. Je priljubljen in zabaven, čeprav tehnično izpopolnjen predavatelj. Kljub številnim obveznostim ostaja aktiven znotraj tehnično usmerjene skupnosti vključno z ECOOP, AOSD, Evolve, Agile Development Conference, Agile/XP Universe in OOPSLA. Je ustanovitelj Agile Alliance in pred kratkim ustanovljenega konzorcija Open Augment Consortium. Dave piše strokovne kolumne v OTLand Online v Nemčiji in Journal of Object Technology v Švici, kjer je tudi član uredniškega odbora.

   
Prof. dr. Giancarlo Succi
www.case.unibz.it

Lean Process Management in Software Engeneering – an Oxymoron

Povzetek

Lean process management has been a common buzzword among researchers and consultants since the mid 80s. Some of its tenets have been extensively preached also to software engineers. However, it ideas have emerged only with the pioneering work of Boehm.

Some of the ideas of lean management appear quite obvious to software engineers, other not so much. Measurement and process improvement are among the most controversial: they remind people of very heavy weighted processes.

However, there are ways to implement such concepts in certain lightweight environment, ensuring high quality of the development, parsimonious usage of resources, and fast turnaround time. It is not easy, though, to determine when such implementation is feasible.

Prof. dr. Giancarlo Succi je redni profesor na Free University of Bolzano v Boznu, Italija, kjer vodi Center for Applied Software Engineering. Pred tem je delal kot redni profesor na University of Alberta v Edmontonu, Kanada, bil je izredni profesor na University of Calgary v Alberti, Kanada in docent na University of Trento, Italija. Bil je tudi direktor manjšega podjetja za razvoj programske opreme EuTec.

Prof. Succi je diplomiral leta 1988, magistriral leta 1991 in doktoriral leta 1993. Njegovo raziskovalno področje zajema:

Razvoj odprtokodnih rešitev - empirična študija evolucije odprtokodnih projektov, analiza strukture tržišča ob prisotnosti monopolnih podjetij ter orodja za podporo odprtokodnih in agilnih metodologij.
Agilne metodologije - s poudarkom na povezavi metodologij in praktične uporabe ter ugotavljanje obsega uporabe različnih agilnih metodologij
Experimentalno programsko inženirstvo - ugotavljanje učinkovitosti t.i. "dobrih praks" z uporabo programskih metrik, standardnih statističnih tehnik, statističnih meta-analiz in nevronskih mrež s posebnim poudarkom na kakovosti zanesljivosti in zadovoljstvu naročnika.
Programsko inženirstvo preko Interneta - implementacija orodij na zahtevo (orodja, ki jih lahko pretočimo preko svetovnega spleta in najamemo glede na uporabo), porazdeljeni repozitoriji ponovno uporabnih programskih komponent, sistem za koordinacijo, vodenje in upravljanje razpršenih skupin, spletne storitve in programsko inženirstvo.
Produktne linije in ponovna uporaba programskih rešitev - kdaj in kako ustvariti programsko produktno linijo in uporabiti pristop domenske analize in inženirstva z namenom narediti produktno linijo stroškovno učinkovito, integracija politike ponovne uporabe znotraj razvojnega procesa z upoštevanjem značilnosti uporabljene programske paradigme, zrelosti procesa, produktivnosti, kakovosti, pravnih pogledov.

Prof. Succi je avtor več kot 150 člankov v mednarodnih revijah, knjigah in konferencah. Je avtor štirih knjig in glavni ocenjevalec projektov, katerih finančna vrednost presega pet milijonov evrov, sam pa je pridobil raziskovalna sredstva v višini več kot deset milijonov evrov od privatnih in vladnih organizacij ter podjetij. Nastopa tudi v vlogi vodje oz. člana programskega odbora več mednarodnih konferenc in delavnic, je član uredniškega odbora mednarodnih revij in vodja mednarodnih raziskovalnih mrež.

Prof. Succi je konzultant več privatnim in državnim ustanovam ter podjetjem po celem svetu za področje arhitektur programskih sistemov, načrtovanja, razvoja programskih rešitev, strategij za softverska podjetja in strokovno usposabljanje zaposlenih.

Giancarlo Succi je bil Fulbrightov štipendist.


 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve