Program konference (.pdf 2MB)

S R E D A , 15. junij 2005

9:00
Otvoritev konference
 

prof. dr. Ivan Rozman,
rektor Univerze v Mariboru

prof. dr. Igor Tičar,
dekan Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

mag. Jože Zrimšek

v.d. generalnega direktorja, Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko družbo
9:20
Vabljeno predavanje
Model Driven Development – The Role of Models in Software Engineering
Dave Thomas
   
10:45 - 12:15
Storitvene arhitekture

Storitvena arhitektura – zgolj kompozicija spletnih storitev?
Matjaž B. Jurič

 

Koncepti in semantike storitvenih pogodb
Matevž Gačnik
Modeliranje in orkestracija procesov za storitveno usmerjeno arhitekturo
Tomaž Poštuvan
   
13:15
Vabljeno predavanje
Lean Process Management in Software Engineering – an Oxymoron
Giancarlo Succi
   
14.30 - 16:15
Agilne metode, inteligentne storitve

Sociološki vidiki uporabe ekstremnega programiranja
Andrej Kline

  Neprekinjeno testiranje aplikacij
Jernej Srebrnič, Peter Brajak
Ogrodje za agilni razvoj programske opreme za vgrajene sisteme
Boris Benko
OSGi implementacija kot temelj nadzora in upravljanja s storitvami inteligentnega doma
Dejan Jovanović
   
16:30 - 18:15
Izbira in uporaba orodij/ogrodij

Razvojna okolja kot ogrodja
Andrej Krajnc, Ciril Petr, Gorazd Kos, Bojan Štok

Ogrodje za izgradnjo večuporabniških interaktivnih okolij s primerom praktične aplikacije
Uroš Jurglič, Matej Pangerc
Razvoj bogatih namiznih aplikacij
Tomaž Furlan, Tomaž Ipavec, Peter Brajak
Uporaba arhitekturnih sklopov J2EE platforme
Matic Petek
   
18:30
Druženje in proslavitev desetih let
konferenc OTS in COT-a

Retrospektiva in ovrednotenje dosežkov 1996 -2005
v sklopu družabnega srečanja in nastop Dua Nika & Marko

 

Č E T R T E K, 16. junij 2005

9:00 - 10:40
Kam z objekti in kako do podatkov?

Objektno-relacijske baze?
Dejan Sarka

Shranjevanje podatkov v programski opremi COBISS3
Vojko Ambrožič, Robert Vehovec
Razvoj inteligentnih iskalnih in klasifikacijskih komponent
Andraž Škorič, Andrej Orešnik, Peter Brajak
XML podatkovna baza - praktični primer implementacije tehnologije in arhitekture
Pavel Reberc
   
11:00-13:00
Zaupanje in varnost

e-dokumenti kot dokazna listina
Cvetka Tinauer

Modeli zaupanja in digitalni certifikati
Dušan Zupančič
Praktični vidiki zagotavljanja varnosti pri razvoju informacijskih rešitev
Boštjan Kežmah
  Varnostni mehanizmi in pomen elektronskega arhiva
Boštjan Lavuger
   
14:00-15:40
Integracija in učinkovitost

Integracija v praksi
Uroš Mesarič Kunst

Integracija poslovnih rešitev v celovit sistem
Primož Grajžl, Gregor Kovač
Uporaba spletnih storitev v geografskih informacijskih sistemih
Mirjan Hajnc, Matic Petek
Vpliv apliciranja vzorcev na zmogljivost aplikacij
Denis Rojs, Martina Krančan, Primož Žvižaj, Štefan Trčko
   
16:00 - 17:40
Portalom znanja naproti

Poslovna inteligenca kot naravna nadgradnja sistema ERP
Goran Radonić

Upravljanje z digitalnimi identitetami
Matjaž Ladava
Izvedba portala s pomočjo tehnologije ASP.NET
Rado Jelen
e-storitve zaposlovanja za delodajalce
Mitja Kovačič
   
17:45
Zaključek desete konference OTS’2005
Čas pričetka naknadno
Glasbeni večer
DADA in Marko

 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve