Pomembni datumi

14.3.2005 rok za prijavo prispevkov (podaljšan do 25.3.)
14.4.2005 obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v program
23.5.2005 rok za oddajo za tisk pripravljenih prispevkov
15. in 16.6.2005 konferenca

 


 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve