Pokrovitelji OTS'2005

Generalni pokrovitelj

Pokrovitelj večera

Pokrovitelji

   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

Stroške organizacije in izvedbe konferenc OTS pokrivamo pretežno s podporo slovenskih podjetij in subvencijo države, manjši delež pa tudi s prispevki udeležencev v obliki kotizacije. Naj bo tudi vaše podjetje del tega pomembnega strokovnega dogodka, ki povezuje znanstvene dosežke s praktičnimi izkušnjami in pomaga obojim na skupni poti doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Postanite pokrovitelj konference OTS'2005. Za več informacij in pogoje pokroviteljstva smo na voljo cot@uni-mb.si ali telefonski številki 02 235 5115.


 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve