Odbori konference

Predsednik: dr. Marjan Heričko

Programski odbor

 • dr. Marjan Heričko (vodja)
 • dr. Matjaž B. Jurič
 • dr. Ivan Rozman
 • dr. Matjaž Colnarič
 • dr. Marko Bajec
 • dr. Tomaž Domajnko
 • mag. Evelin Vatovec Krmac
 • mag. Ivan Lah
 • mag. Bojan Štok
 • dr. Aleš Živkovič

Sestanek programskega odbora, dne 5.4.2005.Organizacijski odbor

 • dr. Aleš Živkovič (vodja)
 • mag. Boštjan Kežmah
 • Boštjan Šumak
 • Simon Beloglavec
 • Miha Strehar
 • Boris Lahovnik
 • Andrej Krajnc
 • Marko Tekavc
 • Uroš Goljat
 • Luka Pavlič

 
 
O konferenci | Vabljena predavanja | Pokrovitelji | Za avtorje | Pomembni datumi | Odbori konference
© 2005 Center odličnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve