Maribor, 19. in 20. junij 2002
Objektna tehnologija v Sloveniji
|
 
7. konferenca OTS'2002

V mesecu juniju Maribor že tradicionalno gosti eno odmevnejših srečanj informatikov, ki želijo izmenjati izkušnje ter spoznanja glede uporabe sodobnih pristopov in orodij pri razvoju informacijskih rešitev.

Uresničuje se želja razvijalcev informacijskih rešitev - biti neodvisen od programskega jezika, okolja in platforme. Ključna vloga pripada povezljivosti - integraciji raznolikih komponent in njihovih storitev na osnovi tehnologij komponentnih modelov, jezika XML in spletnih storitev.

Neodvisnost želijo tudi uporabniki, zato je nujno vzpostaviti standarde in mehanizme za integracijo storitev in virov informacij ter v odvisnosti od ciljne naprave in značilnosti uporabnika zagotoviti samodejno oblikovanje primerne predstavitve.

Tehnologije in nova orodja pa sama zase še ne zagotavljajo pričakovanih rezultatov. Le pozorno načrtovanje in upoštevanje izkušenj vodi do učinkovitih programskih arhitektur za podporo sodobnemu poslovanju. Naj se programski procesi imenujejo agilni ali težki - prispevati morajo k uresničevanju osnovnega poslanstva - zagotavljanju nemotenega in uspešnega poslovanja.

Izkušnje, znanje in informacije, ki jih združujejo in povezujejo konference OTS, nam pri tem pomagajo. Zato vabljeni tudi na letošnjo, že sedmo konferenco OTS'2002 Objektna tehnologija v Sloveniji, ki bo 19. in 20. junija v prostorih Tehniških fakultet v Mariboru.

dr. Marjan Heričko,
vodja programskega in organizacijskega odbora OTS'2002

Novice
Dodane so SLIKE iz konference OTS'2002. Originalne slike so v večji ločljivosti in jih lahko po želji tudi dostavimo po elektronski pošti. Za želje po slikah večje ločljivosti se lahko obrnete na cot@uni-mb.si
Konferenca OTS'2002 se je zaključila. Vabljeni tudi naslednje leto!