Objektna tehnologija v Sloveniji

Četrto strokovno srečanje
Objektna tehnologija v Sloveniji Objektna tehnologija v Sloveniji

Kdaj: 16. in 17. junij 1999
Kje: v prostorih Tehniških fakultet v Mariboru

Letošnje srečanje nosi podnaslov "Na poti k inteligentnim komponentam", saj bomo obravnavali teme, povezane z modeliranjem in načrtovanjem poslovnih objektov, njihovo porazdeljenostjo, upravljanjem objektnih transakcij, delovnimi tokovi, upravljanjem znanja in uporabo vzorcev ter ogrodij poslovnih objektov. Tudi tokrat pa je poslanstvo strokovnega srečanja (že četrtega) izmenjati praktične izkušnje in zagotoviti informacije, potrebne za proaktivno udeležbo v procesu razvoja in uporabe novih tehnologij ter pristopov na področju informatike.
Center za objektno tehnologijo Novosti pri organizaciji srečanja Sporočila, namenjena organizatorju srečanja