OTS'96 Objektna tehnologija v Sloveniji

Predstavitev prakticnih rezultatov in izkusenj

Maribor, 19.-20. junij 1996


[Tematska podrocja | Program srecanja | Povzetki prispevkov | Podrobne informacije | Porocilo o srecanju | Slike | OTS'97]


Nosilni pokrovitelji strokovnega srecanja


SELECT Technology d.o.o., Ljubljana

TIS Inzeniring za telematiko in software d.o.o., Maribor

Telekom Slovenije p.o.


SopokroviteljiTRIS A d.o.o. Ljubljana

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

ProBit - racunalniski inzeniring, Slovenske Konjice

Marand d.o.o., Ljubljana

MIPS d.o.o., Maribor

SRC d.o.o., LjubljanaAvtorji prispevkov so razvijalci, ki pri razvoju informacijskih in programskih resitev izkoriscajo prednosti ter pridobitve, ki jih nudi in zagotavlja objektna tehnologija. Prikazani bodo prakticni dosezki in rezultati iz naslednjih tematskih podrocjih:

1. Uporaba OO programskih jezikov ter razvojnih okolij
SmallTalk, C++, ObjectPascal, Java,VisualAge, Delphi
2. OO metode analize in nacrtovanja
Rumbaugh (OMT), Shlaer/Mellor, Jacobson
3. Orodja CASE za podporo OO razvoja
System Architect, ParadigmPlus, ObjectTeam
4. Objektne podatkovne baze in hibridni Objektno-Relacijski pristopi k shranjevanju podatkov
5. OO operacijski sistemi ter distribuirani objekti
NextStep, OpenStep,
6. Standardizacija na podrocju OT
OMG, ODMG-93, terminologija
7. Ponovna uporaba
vzorci, ogrodja ter knjiznice ponovno uporabnih razredov in komponent
8. Uporaba OT pri prenovitvi poslovnih in informacijskih sistemov
9. OT in ekspertni sistemi
10. Vpeljava OT v podjetje

Pri oblikovanju programa strokovnega srecanja so imeli prednost prispevki, ki podajajo prakticne izkusnje ter temeljijo na konkretnih rezultatih in sistemih.

Vabimo vas, da se nam na srecanju pridruzite kot udelezenec, razstavljalec ali pokrovitelj ter tako prispevate k vecji uspesnosti srecanja.


Program srecanja

9:15 otvoritev

Sekcija 1 - Objekti od samega zacetka: NextStep, Smalltalk
9:30 - 11:00
Izidor Jerebic, Select Technology d.o.o., Ljubljana
Objektna tehnologija in postopna graditev informacijskih sistemov
Matevz Rostaher, Andrej Krajnc, Software Rostaher d.o.o., Mala Nedelja
Razvoj zavarovalniske aplikacije SymAss v objektno-orientiranem okolju Smalltalk
Branko Hmelak, Alcad d.o.o. Slovenska Bistrica
Uvajanje objektne tehnologije in orodja VisualAge v industrijsko okolje
Sekcija 2 - Objekti na avtobusni postaji, borzi in v industriji
11:15 - 13:00
Nenad Cus Babic, Domen Verber, MIPS d.o.o. Maribor
Izkusnje pri vpeljavi objektne tehnologije pri razvoju programske opreme
Branko Slamberger, HERMES SoftLab d.o.o., Ljubljana
Windex - Ekspertni sistem za obdelavo vrednostnih papirjev
Albin Lotric, Perftech d.o.o. Bled
Uvajanje informacijske podpore proizvodno-poslovnim sistemom
Ivan Lah, FERI Maribor, Institut za informatiko,
TeDo - racunalniska podpora konstruiranju tkanin


13:00 - 14:00 kosilo

Sekcija 3 - Objekti v sodelovanju z relacijskimi bazami: OU razvojna okolja
14:00 - 15:30
Vjekoslav Milinovic, Dubravko Simag, TIS Inzeniring za telematiko in software d.d.
Uporaba CINCOM Total Frame work-a za razvoj objektno orientiranih client-server informacijskih sistemov
dr. Miro Lozej, MAOP racunalniski inzeniring d.o.o., Ljubljana
Izkusnje z razvojnim okoljem Oracle Power Objects
dr. Bruno Stiglic, Stefan Masic, Tomaz Kolmanic, Petar Brajak
Primer preureditve programske opreme z orodjem Informix NewEra
Sekcija 4 - Objekti ali predmeti na oknih
15:45 - 17:15
Tomaz Gornik, Marand d.o.o., Ljubljana
Trendi in praksa pri uporabi objektne tehnologije v poslovnih aplikacijah
Miro Brejc, Tugo Borina, KOMPAS IngPOS d.d. Ljubljana
Razvoj aplikacij z objektno-orientiranim 4GL
David Pahor, Pobuda d.o.o., Ljubljana
O predmet, objekt domaci

17:30 okrogla miza "Objektna tehnologija - strateska prednost?"

ob 19:00 druzabno srecanje


cetrtek, 20.junij '96

Sekcija 5 - Metode in orodja
9:00 - 11:00
Grega Lambergar, IXTLAN Consulting d.o.o.
Izdelava objektov s pomocjo PowerSoft PowerBuilder razvojnega okolja - IXTLAN d.o.o. pristop
Dusan Rot, Leo Lusicic, AD Consulting d.o.o. Ljubljana
Ponovna uporaba komponent z orodjem OBSYDIAN
Lovorka Frigan, TIS Inzeniring za telematiko in software d.d.
Uporaba Jacobsonove in Rumbaughove metode v dizajniranju informacijskega sistema
dr. Marjan Rihar, Institut Jozef Stefan, Odsek za racunal. avtomatizacijo in regulacije
Integracija objektno usmerjenih metod programskega inzenirstva za uporabo v razvoju sistemov vodenja industrijskih procesov
Sekcija 6 - Lastna orodja in knjiznice
11:15 - 12:45
mag. Ninoslav Simunovic, TIS Inzeniring za telematiko in software d.d.
Nujnost uporabe objektno orientirane tehnologije v reinzeniringu poslovnih procesov
Domen Verber, Nenad Cus Babic MIPS d.o.o. Maribor
Pristop k implementaciji hibridne objektne podatkovne baze
Marko Krajnc, David Gorisek, Software Rostaher d.o.o., Mala Nedelja
Prednosti uporabe Smalltalka v kombinaciji z objektno podatkovno bazo


12:45 - 14:00 kosilo

Sekcija 7 - Prenova, tehnika, pisarna, Internet
14:00 - 15:30
Andrej Jakl, Marjan Krasna, Darko Goricanec
Izkusnje z uporabo objektnih jezikov pri gradnji tehnicnih aplikacij
Amil Jasarbasic, TIS Inzeniring za telematiko in software d.d.
Integracija OO tehnologije in avtomatizacije pisarniskega poslovanja
Janko Mivsek, TRIS A d.o.o.
Smalltalk na Internetu
Sekcija 8 - Objektna tehnologija malo drugace
15:45 - 17:25
Ales Zivkovic, FERI Maribor
Java v okolju Internet
mag. Matjaz Ostroversnik, Institut Jozef Stefan,
Programske paradigme
mag. Alenka Znidarsic, Institut Jozef Stefan, Odsek za racunal. avtomatizacijo in regulacije
Razvoj objektno-orientiranega simulacijskega okolja v G2
dr. Milan Ojstersek, Janez Brest, dr. Peter Kokol, dr. Viljem Zumer, FERI Maribor, Institut za racunalnistvo
Izkusnje pri uvajanju jezika C++ pri predmetu Programiranje I
Zakljucek srecanja - Kako naprej?
17:40 - 18:00
Komponente, knjiznice, ogrodja, vzorci ...
Vloga Centra za objektno tehnologijo - pricakovanja podjetij

18:00 - Zakljucna zdravica


Pomembni datumi

28.2.1996 rok za prijavo prispevka
15.3.1996 obvestilo avtorjem o uvrstitvi prispevkov v program
25.5.1996 rok za oddajo za tisk pripravljenih prispevkov

Navodila za oblikovanje prispevkov

Navodila za oblikovanje prispevka lahko dobite kot predlogo (7k) za MS Word 6.0, ali kot dokument (800k) v MS Word 6.0, v katerem so navodila za oblikovanje clanka. Obe zbirki lahko dobite tudi v stisnjeni (54k) obliki.
Namig: za prenos zbirke na lasten racunalnik, pred klikom na zbirko drzite tipko SHIFT.


Podrobne informacije

mag. Marjan Hericko, Center odlicnosti za sodobne informacijske tehnologije in storitve
FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor
tel: (062) 220 74 11
fax: (062) 211 178
el-posta: cot@uni-mb.si
URL: http://lisa.uni-mb.si/cot/

Kotizacija 19.950 SIT

V ceno (s PD) so vkljuceni: zbornik referatov, osvezilni napitki, kosili in pogostitev na druzabnem srecanju.

Prijavnica

Prijava naj vsebuje zig in podpis odgovorne osebe.
Prijave posljite na naslov:


Nazaj