Objektna tehnologija v Sloveniji

OTS'97 - Objektna tehnologija v Sloveniji


Program srečanja

Sreda, 18.junij '97

 • Mihael Rostaher, OdaTeam d.o.o.
  20 let izkušenj pri vodenju programskih projektov
 • Tomaž Gornik, Marand d.o.o.
  Ključne tehnologije za sodobno poslovanje
 • Izidor Jerebic, SELECT Technology d.o.o.
  Razvojna metoda - temelj uspeha (propada)
 • Helmut Fichtinger, PLATINUM Technology Ges.M.b.H. Austria & CEE
  ParadigmPlusTM - Combining Business Process Reengineering with Object-Oriented Analysis and Design Methodologies
 • Evelin Vatovec Krmac, Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
  Vključitev ponovne uporabe v objektno usmerjen razvojni proces programske opreme
 • Štefan Masič, Tomaž Kolmanič, Bruno Stiglic, FERI Maribor
  Praktični primer razvoja knjižnice ponovno uporabnih razredov
 • Ninoslav Šimunović, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  Poslovni objekti ustvarjajo osnovne elemente informacijskega sistema
 • Matevž Rostaher, Uroš Grajfoner, David Gorišek, OdaTeam d.o.o.
  Vzorci, ki povezujejo
 • Janko Mivšek, TRIS-A d.o.o.
  Ogrodje poslovnega informacijskega sistema z uporabo objektne tehnologije
 • Matjaž Urbančič, Janez Stražišar, CADING d.o.o.
  Objektno zasnovan poslovni informacijski sistem za upravljanje intelektualne delavnice OO podatkovna baza in OO aplikacije
 • Razlogi za prehod; pot prehoda; razmislek o kakovosti procesa, osebja; problem kadrov; kako ohraniti investicije v obstoječe sisteme; kako izbrati orodja; kje iskati znanja...

Četrtek, 19.junij '97

 • Wolfgang Hesse, Univerza v Marburgu
  Theory and Practice of the Software Process - How to Manage Object-Oriented Development
 • Vjekoslav Milinković, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  ORDB - združevanje relacijske in objektne tehnologije baz podatkov
 • Slavko Rožič, Oracle Software d.o.o.
  Uporaba objektov v objektno relacijski podatkovni bazi Oracle8
 • Petar Brajak, ICOS d.o.o.
  Razvoj WEB aplikacij na osnovi objektno-orientiranih relacijskih baz
 • Tomaž Domajnko, Silvo Koren, FERI Maribor, Borut Celcer, Ivan Drvarič, Zavarovalnica Maribor d.d.
  Uporaba objektnega pristopa na primeru izgradnje informacijske podpore poslovne funkcije v zavarovalništvu
 • Matej Kovačič, Petar Brajak, ICOS d.o.o.
  Vzpostavitev informacijskega sistema o arhivskem gradivu s pomočjo objektne tehnologije
 • Robert Leskovar, Miroljub Kljajić, Andrej Škraba, Igor Bernik, Matej Jenko, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
  Izkušnje pri razvoju modula za razporejanje kapacitet z objektnim pristopom
 • Miran Kirn, Oracle Software d.o.o.
  Oracle CASE orodja in objektna tehnologija
 • Amil Jašarbašić, TIS Inženiring za telematiko in software d.d.
  Distribuiranost poslovnih objektov
 • Marko Krajnc, Andrej Krajnc, Andrej Kline, OdaTeam d.o.o.
  Komponentna tehnologija - nadgradnja objektne tehnologije
 • Matjaž B. Jurič, FERI Maribor
  CORBA ali DCOM - bo Microsoft spet prevladal?
 • Andrej Šoštarič, Milan Gabor, Damjan Zazula, FERI Maribor
  Interaktivne mrežne aplikacije
 • Bogdan Viher, Ivan Lah, HERMES SoftLab d.o.o.
  Uporaba Jave pri izgradnji distribuiranih sistemov za Internet
 • Aleš Špetič, Skupina LOOP
  Osebni borzni sistem in njegov razvoj
 • Aleš Živkovič, FERI Maribor
  Integracija Jave, podatkovnih baz in Interneta

Generalni pokrovitelj

Hermes SoftLab

Nosilni pokrovitelji

Nosilni pokrovitelji

Sopokrovitelji

Sopokrovitelji

Center za objektno tehnologijo Objektna tehnologija v Sloveniji Novosti pri organizaciji srečanja Sporočila, namenjena organizatorju srečanja