Objektna tehnologija v Sloveniji

Poročilo o strokovnem srečanju OTS'97 Objektna tehnologija v Sloveniji


Center za objektno tehnologijo, ki deluje v okviru Inštituta za informatiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru, je 18. in 19. junija v Mariboru organiziral drugo strokovno srečanje z naslovom OTS'97 Objektna tehnologija v Sloveniji. Na srečanju so avtorji 24-tih prispevkov predstavili svoja spoznanja in praktične izkušnje z uporabo objektne tehnologije, hkrati pa nakazali smernice nadaljnjega razvoja.

Predstavitve praktičnih rezultatov in izkušenj na lanskoletnem srečanju so očitno razblinile mit o nezrelosti objektne tehnologije ter na ta način pripomogle k premagovanju predsodkov glede uvajanja objektne tehnologije v prakso. Zato so bile letos v središču pozornosti tematike, ki vplivajo na uspešnost vpeljave in uporabe objektne tehnologije. V prispevkih in predstavitvah prvega dne smo spoznali področja kot so vodenje objektnih projektov, uporaba OO metodologij, področje ponovne uporabe že obstoječih komponent ter možnosti uporabe objektnega pristopa v sklopu modeliranja in prenove poslovnih procesov. Ob koncu prvega dne je bila organizirana tudi okrogla miza na temo "Prehod na objektno tehnologijo", na kateri so sodelovali tako predstavniki industrije kot obeh univerz. Razprava je tekla o razlogih za prehod na objektno tehnologijo, o načinih njene vpeljave, možnostih ohranitve investicij v obstoječe sisteme, o pomenu kakovostnega procesa ter tudi o vlogi obeh univerz pri zagotavljanju ustreznega kadra in znanj.

Drugi dan strokovnega srečanja se je začel z vabljenim predavanjem prof. dr. Wolganga Hesse-ja z Univerze v Marburgu. Predavanju, ki je obravnavalo praktične vidike in vplive objektne tehnologije na razvojni proces, so sledile ostale aktualne tematike: zbliževanje objektnih in relacijskih podatkovnih baz, celovita uporaba objektne tehnologije skozi vse faze razvoja, distribuirani objekti, komponentna tehnologija in ob koncu še sekcija o Javi. Slednji bo najverjetneje pripadla vodilna vloga v obdobju, v katega vstopamo - v obdobju objektnih omrežnih aplikacij. Tudi zato je bilo ob zaključku letošnjega druženja organizirano še srečanje uporabnikov Jave in ustanovljena prva interesna skupina uporabnikov Jave v Sloveniji.

Udeleženci (skupaj preko 130) so se pri izboru najbolj zanimivih prispevkov najpogosteje odločili za prispevke Mihaela Rostaherja (20 let izkušenj pri vodenju programskih projektov), Marka Krajnca, Andreja Krajnca in Andreja Klineta (Komponentna tehnologija - nadgradnja objektne tehnologije), Petra Brajaka (Razvoj WEB aplikacij na osnovi objektno-orientiranih relacijskih baz), Matevža Rostaherja, Uroša Grajfonerja in Davida Goriška (Vzorci, ki povezujejo) ter Matjaža B. Juriča (CORBA ali DCOM - bo Microsoft spet prevladal?). Omeniti velja, da so udeleženci razen redkih izjem pohvalili vse prispevke ter je srečanje tako v vsebinskem kot organizacijskem pogledu izpolnilo njihova pričakovanja. Tudi po mnenju udeležencev je srečanje nudilo zanimivo kombinacijo praktičnih izkušenj z objektno tehnologijo in razmišljanj o smernicah razvoja tega področja v prihodnosti.

K uspešni izvedbi strokovnega srečanja so ob Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ki subvencionira delovanje Centra za objektno tehnologijo, pripomogli pokrovitelji - generalni pokrovitelj HERMES SoftLab d.o.o., nosilni pokrovitelji: IBM Slovenija d.o.o., IXTLAN Consulting d.o.o., Marand d.o.o., Oracle Software d.o.o., PLATINUM technology, Select technology d.o.o., Telekom Slovenije p.o. in TIS d.o.o. ter sopokrovitelji: Alcad d.o.o., Lek d.d., Nova KBM d.d., PROBIT Računalniški inženiring, TRIS A d.o.o. in Zavarovalnica Maribor d.d.

Naj za zaključek podamo še mnenje enega izmed udeležencev:

"Zelo dobro srečanje. Vsebinsko konsistentno, z rdečo nitjo, dobro dramaturgijo, dopolnjujočimi se prispevki, smiselnimi sekcijami, dovolj zdrave pameti, ..."

Več informacij o srečanju: http://lisa.uni-mb.si/cot/ots97/

OTS'97 v sliki

  • Center za objektno tehnologijo Objektna tehnologija v Sloveniji Sporočila, namenjena organizatorju srečanja Nazaj na OTS'97