Objektna tehnologija v Sloveniji

Podrobne informacije
in prijava

Center za objektno tehnologijo
FERI, Inštitut za informatiko
mag. Marjan Heričko

Smetanova 17, 2000 Maribor
tel: (062) 22 11 12
fax: (062) 22 50 13

el-pošta: cot@uni-mb.si
URL: http://lisa.uni-mb.si/cot

Kotizacija:

  • 23.100 SIT (plačilo do 15.5.1997)
  • 26.250 SIT (plačilo po 15.5.1997)
V ceno (s PD) so vključeni: zbornik prispevkov, osvežilni napitki, kosili in pogostitev na družabnem srečanju.
Prijave sprejema g. Simon Beloglavec (fax: (062) 22 50 13).
Kotizacijo plačajte na žiro račun št. 51800-609-1060 s pripisom OTS'97.

Center za objektno tehnologijo Objektna tehnologija v Sloveniji Novosti pri organizaciji srečanja Sporočila, namenjena organizatorju srečanja Nazaj na OTS'97